Vi ser lidt på anlæg for marksøg, det er lettest at vær klog, når man står med sin egen hund i snor.